Solceller – Fejl & Reparation

Solcelleanlægget virker ikke

Har du fejl på dit solcelleanlæg, eller virker dit solcelleanlæg bare ikke? Hos EnergiElektrikeren har vi særlige kompetencer inden for fejlfinding og reparation på solcelleanlæg. Vi har det nødvendige værktøj og den nødvendige knowhow. Vi kan således fejlfinde og reparere flere forskellige inverterfabrikater, herunder Fronius, Danfoss, SMA, Delta Solivia, Kostal etc.

Desuden kan vi fremskaffe de fleste solcellemoduler, således at det matcher det, du i forvejen har liggende på taget, såfremt dette måtte være defekt eller ødelagt.

Er dit solcelleanlæg defekt eller melder det fejl? Hjælpen er her!

Vores specialister er klar til at assistere dig!

KONTAKT OS VEDR DEFEKT SOLCELLEANLÆG

Garantier på solceller

I de tilfælde, hvor der er installeret produkter, hvor leverandøren er gået konkurs, vil vi hos EnergiElektrikeren være behjælpelige med at kontakte producenten af produktet og sørge for, at eventuelle garantier kan udnyttes, således at du ikke selv hænger på regningen. De fleste producenter betaler nemlig (inden for garantiperioden) for nye reservedele og udskiftning heraf. På den måde vil din eksisterende garanti ligeledes fremstå uændret.

Forsikringsskade på solceller

Det er som udgangspunkt altid en god ide at melde en skade til sit forsikringsselskab. Hvis fejlen på dit solcelleanlæg skyldes et lynnedslag, en defekt inverter, ødelagte solcellemoduler, utæt tag i forbindelse med solcelleanlæg etc., bør skaden anmeldes til forsikringen. Så klarer vi opgaven via forsikringen, og du skal blot betale selvrisikoen.

Solcelleleverandør/-producentkonkurs

I de tilfælde, hvor både leverandøren og producenten er gået konkurs kan vi hos EnergiElektrikeren ligeledes være behjælpelige med, at fremskaffe tilsvarende produkter fra en anden leverandør eller producent og samtidigt anmelde det hos Energinet.dk. På den måde vil stamdata på solcelleanlægget fortsat stemmer overens med virkeligheden og sikre, at den ordning du er i bibeholdes.

For at sikre, at solcelleanlæg kører i så mange år som muligt og med så få problemer som muligt, er det vigtigt at overveje, hvilke komponenter man påtænker at anvende. Man bør vælge komponenter fra leverandører, som har stor erfaring med service og rådgivning.

Hvis solcelleanlægget en dag stopper med at producere strøm, er det vigtigt, at solcelleanlægget bliver tilset af en professionel, der kan lokalisere og rette fejlen hurtigt. Dette er de overvejelser, vi gør os hos EnergiElektrikeren.

Typiske fejl på solcelleanlæg

 • Defekte komponenter i inverter
 • Total defekt inverter
 • Generelt dårlig placering af inverter (for varmt og/eller respektafstande ikke overholdt)
 • Luftfiltre fyldt med skidt & støv
 • Strengforbindelse på taget brændt over (dårlig forbindelse)
 • Paneler giver for dårlig ydelse
 • Defekt/løs forbindelse i fejlstrømsafbryder/sikringsgruppe
 • Defekt/løs forbindelse i stikledningsskab (kan i visse tilfælde få invertere til at melde fejl på AC-siden)
 • Løst skinnesystem (panelerne sidder ikke ordentligt fast)
 • Skinnesystem monteret uhensigtsmæssigt/ukorrekt (risiko for utætheder forøget)

Typiske bi-fejl på solcelleanlæg

 • Fuglereder under paneler (kan ødelægge panelernes folie på bagsiden)
 • Ødelagte tegl/tagplader generelt
 • Tilstoppede nedløb

Kurser & uddannelse

For at kunne fejlfinde på solcelleanlæg og ikke mindst reparere solcelleanlæg har vi naturligvis de fornødne kurser. Herunder kan nævnes:

 • KSO solcellecertifikat (Teknologisk Institut)
 • VE installatørvirksomhed (Energistyrelsen)
 • Fronius Service Partner Plus (Fronius International GmbH)
 • Solcellekursus i service og fejlfinding (Solar Skolen)

Referencer

 • 360 kWp – FN-bygningen, København
 • 330 kWp – Roskilde Kommune (8 bygninger)
 • 265 kWp – Navitas Aarhus
 • 50 kWp . Pillemark Sportshal, Samsø
 • 45 kWp – Psykiatrien Vordingborg
 • 20 kWp – Gammel Hellerup Gymnasium
 • 19 kWp – Børnecenteret Midgården Frederiksberg
 • 10 kWp – Spar Nord Aalborg
 • 10 kWp – Spar Nord Køge
 • 10 kWp – Valby Kulturhus
 • 9 kWp – Hjælpemiddelcentralen Roskilde
 • 4-7 kWp – ca. 600 stk. privatmontager

I alt ca. 4 MW solcelleanlæg (ca. 18.000 stk. solcellemoduler)

Kontaktformular