Solcelleservice

Solcelleanlæg bør vedligeholdes. Solcellepanelerne bør vaskes minimum én gang årligt. Hvis ikke de vaskes, mindskes produktionen med op til 7 pct. Desuden er det en god ide at få tjekket de enkelte “DC strenge” (en klynge af paneler, som er sat sammen elektrisk) i installationen for at være sikker på. at alle solcellepaneler yder det, de skal.

Det er en god ide at få et årligt eftersyn af sit solcelleanlæg. Hvis et solcellepanel er defekt og man som ejer af solcelleanlægget ikke opdager det, risikerer man at miste en del energiproduktion. Meget af energien vil nemlig forsvinde i form af varme i det defekte solcellepanel. Det vil typisk betyde et tab på 3-4.000 kr, hvis fejlen står på i ét år.

i

Grundpakken

Grundpakken indeholder det mest nødvendige eftersyn og afprøvninger for at sikre, at solcelleanlægget holder så længe som muligt. I øvrigt finder vi de mest almindelige fejl og defekter. Vi finder fejl eller defekter på hvert 3. solcelleanlæg.

Kr. 1.695

Grundpakken indeholder:
• Virker panelerne (spændingstest)
• Tjek af risiko for skygger
• Visuelt eftersyn af taggennemføringer
• Visuelt eftersyn af paneler og skinnesystem
• Inverter testes for overophedning (termografering)
• Rengøring af filtre i inverter
• Efterspænding af klemmer i inverter
• Kontrol af respektafstande til inverter
• Fugtprøve på loftrum
• Visuelt eftersyn af tagkonstruktion fra loftrum
• ServicerapportLæs mere

Servicegrundpakken indeholder følgende:

• Virker panelerne (spændingstest) – spændingen testes på hver enkelt streng og sammenlignes med antal af paneler samt type
• Tjek af risiko for skygger – er der træer, kviste, flagstænger o. lign., som skygger for panelerne?
• Visuelt eftersyn af taggennemføringer – udefra tjekkes, at pakninger er intakte. Indefra tjekkes, at der ikke kommer fugt ind på loftrummet
• Visuelt eftersyn af paneler og skinnesystem – udefra tjekkes, at panelerne sidder fast og at
skinnesystemet er intakt (at bolte og møtrikker sidder fast)
• Inverter testes for overophedning – termografering giver et billede, som kan se varmeforskelle, det afsløres, om der er løse forbindelser eller defekte komponenter
• Rengøring af filtre i inverter – hvis ikke rengøring af filtre finder sted regelmæssigt, vil inverteren slå fra og melde en fejl om, at den er blevet for varm
• Efterspænding af klemmer i inverter – for at forebygge løse forbindelser i inverteren efterspændes alle ledningsklemmer (AC- og DC-tilgange)
• Kontrol af respektafstande til inverter – der må ikke hænger ting og sager lige op og ned af inverteren, hverken jakker, poser, værktøj eller parasoller
• Fugtprøve på loftrum – vi udfører fugtprøve strategiske steder på loftrummet for at sikre, at der ikke kommer fugt ind
• Visuelt eftersyn af tagkonstruktion fra loftrum – eftersyn af lægte- og spærkonstruktion. Er de intakte og ubeskadigede?
• Servicerapport – alle resultater samles i en rapport, som sendes til dig pr. mail

Ydelsestest af paneler

Giver dine paneler, hvad de skal? Få det testet med professionelt måleudstyr. Vi har før afsløret paneler, der kun gav 70 % af det, de burde.

Kr. 1495

Læs mere

Med en ydelsestest af paneler får du et nøjagtigt billede af, hvor meget dine paneler giver i effekt – fx om et 200 Watt panel efter 4 år giver 195 Watt eller kun 100 Watt.

Vask af paneler

Få vasket dine solcellepaneler med demineraliseret vand. Ingen kemikalier, ingen kalk - med andre ord - det bedste for dine paneler.

Kr. 600

Læs mere

Hvis du vil være sikker på, at dine paneler er rene og producerer så meget som muligt, er det en god ide at få dem vasket regelmæssigt. Der lægger sig partikler, alger, pollen og andet snavs på panelerne. Hvis de ikke rengøres, mindskes ydelsen med op til 7 %. Husk: Bilen bliver heller ikke ren af at stå i regnvejr.

Datalogger

Hvor megen strøm producerede dit solcelleanlæg sidste år i maj? Få fuldt overblik over alle data med en datalogger.

Kr. 3.395

Læs mere

En datalogger på dit solcelleanlæg gør, at du kan følge med hver dag og se, hvad anlægget yder. Tilgængeligt fra PC, tablets og smartphones. OBS! Dette tilbud er kun på invertere fra Fronius.

Hvornår fik du sidst lavet service på dit solcelleanlæg?

Vi finder fejl/anmærkninger på hvert 3. solcelleanlæg!

TIMELD DIG SERVICEAFTALEN