AFREGNINGSFORMER & TILSKUD

/AFREGNINGSFORMER & TILSKUD
AFREGNINGSFORMER & TILSKUD 2017-02-16T03:18:49+00:00

Afregningsformer & tilskud

Gruppe 1
Gruppe 1 er en timeafregning, som kendestegnes ved, at hele produktionen sælges til elnettet. Forskellen på gruppe 1 og 2 (begge er timeafregnede) ligger i, hvad der skal betales balanceomkostninger af. For gruppe 1 er det for hele produktionen, for gruppe 2 er det kun for overskudsproduktionen. Det betyder, at det vil være langt mere attraktivt for helt almindelige anlæg at være omfattet af gruppe 2 fremfor gruppe 1.

Gruppe 2
Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved, at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for denne klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet.

I gruppe 2 bliver eventuel overskudsproduktion udbetalt pr. måned på din NemKonto, medmindre andet er angivet ved tilmelding. På Energinet.dk’s selvbetjeningsportal kan du se afregningsbilaget pr. måned. Find her blanket for at få adgang til Energinet.dk’s selvbetjeningsportal.

Nogle elleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Gruppe 4
Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion bliver solgt til elnettet med det samme.

I gruppe 4 bliver eventuel overskudsproduktion udbetalt pr. måned på din NemKonto, medmindre andet er angivet ved tilmelding. På Energinet.dk’s selvbetjeningsportal kan du se afregningsbilaget pr. måned.  Find her blanket for at få adgang til Energinet.dk’s selvbetjeningsportal.

Gruppe 5
Gruppe 5 er som gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som den produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i gruppe 5 ingen afregning får for eventuel overskudsproduktion. Overskudsproduktion leveres gratis til elnettet.

Gruppen vælges typisk af dem, der har et solcelleanlæg, der ikke kan dække husstandens elforbrug. Der vil derfor sjældent være overskudsproduktion.

Nogle netvirksomheder kræver et lavere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 5 end for de øvrige grupper. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din netvirksomhed for at høre nærmere om abonnementet.

Tilskud
Tilskud besluttes rent politisk, og det er herefter energinet.dk, der forestår det praktiske arbejde i forhold hertil. Du kan nemt se, om der er tilskud, ved at besøge http://energinet.dk