FEJLFINDING / REPARATION

//FEJLFINDING / REPARATION
FEJLFINDING / REPARATION 2018-02-02T20:33:51+00:00

Fejl og reparation af solcelleanlæg

FÅ HJÆLP NU

I Danmark er der monteret omkring 100.000 solcelleanlæg (2018), og de går naturligvis i stykker, som alt andet elektronik gør. I 2012 og 2013 var der et kæmpe boom i solcellebranchen, og der dukkede alle mulige leverandører op, som kunne sælge og montere solcelleanlæg. Der er desværre bare rigtig mange af de leverandører, som nu er lukket igen, og nu står kunderne tilbage og ved ikke, hvor de skal henvende sig i forbindelse med fejl på solcelleanlæg.

Men her er hjælpen nær. Hos EnergiElektrikeren fejlfinder og reparerer vi ca. 400 solcelleanlæg om året. Vi har med andre ord stor erfaring med fejlfinding og reparation af solcelleanlæg.

Vi udfører typisk fejlfinding og reparationer for private, erhverv, producenter, grossister, elinstallatører, solcellefirmaer og på anlæg i offentlige bygninger. Vi kan fejlfinde på alle typer solcelleanlæg og alle størrelser solcelleanlæg.

Typiske fejl på solcelleanlæg

Et solcelleanlæg består af solcellemoduler, som ligger på taget, en solcelleinverter, som kan sidde inde eller ude, samt en sikring, som typisk sidder i din eltavle (sammen med alle andre sikringer i din bolig). Moduler, inverter og eltavle er forbundet med kabler. Det svage led er som regel inverteren (uanset producent). Invertere er fyldt med elektronik, og der er mange dele, som kan gå i stykker. Derudover kan der også være fejl på kabler/stik, og solcellemoduler eller sikringen til dit solcelleanlæg er bare slået fra.

 • Defekte komponenter i inverter
 • Total defekt inverter
 • Inverter overophedet pga. manglende vedligeholdelse
 • Stikforbindelse på taget brændt over (dårlig forbindelse)
 • Der trænger vand ind i solcellemodulerne
 • Ødelagt/smadret solcellemodul
 • Sikring i eltavle slået fra
 • Løs forbindelse i stikledningsskab
 • Løst skinnesystem (panelerne sidder ikke ordentligt fast)
 • Skinnesystem monteret uhensigtsmæssigt/ukorrekt (risiko for utætheder forøget)

Det kan du selv gøre

Når du opdager, at dit solcelleanlæg opfører sig mærkeligt, eller direkte kan se, at det ikke virker, kan du se, hvad der står i displayet på inverteren, fx fejlkoder eller lignende, som indikerer, hvad der er galt. Hvis inverteren er helt “død”, skal du tjekke din sikring i din eltavle og DC switchen, som typisk sidder på inverteren (oftest en drejeknap på størrelse med “tennisbold”). Tjek at begge dele er tændt. Husk at nogle invertere slukker helt ned, når det er mørkt udenfor, så den virker “død”. Men den starter op igen, når det bliver lyst udenfor. Hvis ovenstående ikke hjælper, er det bedste, du kan gøre, at lægge mærke til, om der er noget system i måden, hvorpå den fejler – fx “den melder altid fejl i regnvejr”, eller “den går altid i fejl, når solen skinner kraftigst midt på dagen” etc.

 • Tjek at sikringen i din eltavle er tændt
 • Tjek at DC switchen på din inverter er tændt
 • Registrer fejlkoder og -tekst i displayet på inverteren
 • Læg mærke til, hvilke symptomer den fejler ved fx “regn”

Det kan vi hjælpe med

Hvis du har konstateret, at dit solcelleanlæg ikke virker, og kontrolleret de ting, som du selv kan, er der ikke andet for end at kontakte EnergiElektrikeren.

FÅ HJÆLP NU

Når vi modtager en udfyldt blanket (Tryk på “FÅ HJÆLP NU”) fra dig, starter vi med at tjekke, om der er garanti på produktet, og om det evt. er noget, vi kan forklare over telefonen. Hvis ikke det er tilfældet, aftaler vi en dag, hvor vi kommer ud og måler på solcelleanlægget og finder fejlen. I nogle tilfælde kræver det en snak med producenten, og den tager vi med det samme, mens vi er hos dig. På den måde får vi igangsat reparationen med det samme. Vi har kendskab til mere end 20 forskellige solcelleinvertere og endnu flere solcellemoduler. Vi har det mest avanceret måleudstyr inden for solcellebranchen, både til at måle ydeevne på dine solcellemoduler og inverter. Vi kan måle varmeforskelle på inverter og solcellemoduler med termokamera (dårlige forbindelser). Vi kan måle jord-/stelfejl på solcellemoduler og inverter. Måleudstyret er en ting – men knowhow er noget andet. Vi arbejder dagligt med solcelleanlæg og vi ved alt om solcelleanlæg!

 • Du udfylder blanketten via “FÅ HJÆLP NU” knappen
 • Vi kontakter dig inden for 3 hverdage
 • Vi fejlfinder og reparerer anlægget
 • Du er kørende igen efter typisk 3-14 dage

Disse produkter kan vi reparere

Vi kan i udgangspunktet fejlfinde og reparere alle typer solcelle-invertere. Men de invertere vi har mest erfaring med er fejl på; Aros, Carlo Gavazzi, Danfoss, Delta, Diehl, Effekta, EHE, EnergiSol, Eversolar, Fronius, Goodwe, Growatt, JFY, JSI-3000TL, Kostal, Mastervolt, SMA, Solteknik-3000TL, Solu Tronic, Sonnen og Zeversolar.

Har du fejl på dine solcellepaneler, så er situationen den samme. Vi kan fejlfinde på alle typer solcellepaneler. Med specieludstyr og stor erfaring får vi alle typer solcelleanlæg op at køre igen!

Garanti og forsikring

I de tilfælde, hvor der er installeret produkter, hvor leverandøren er gået konkurs, vil vi hos EnergiElektrikeren være behjælpelige med at kontakte producenten af produktet og sørge for, at eventuelle garantier kan udnyttes, således at du ikke selv hænger på regningen. De fleste producenter betaler nemlig (inden for garantiperioden) for nye reservedele og udskiftning heraf. På den måde vil din eksisterende garanti ligeledes fremstå uændret.

Forsikringsskade på solceller

Det er som udgangspunkt altid en god ide at melde en skade til sit forsikringsselskab. Hvis fejlen på dit solcelleanlæg skyldes et lynnedslag, en defekt inverter, ødelagte solcellemoduler, utæt tag i forbindelse med solcelleanlæg etc., bør skaden anmeldes til forsikringen. Så klarer vi opgaven via forsikringen, og du skal blot betale selvrisikoen.

Solcelleleverandør/-producentkonkurs

I de tilfælde, hvor både leverandøren og producenten er gået konkurs kan vi hos EnergiElektrikeren ligeledes være behjælpelige med, at fremskaffe tilsvarende produkter fra en anden leverandør eller producent og samtidigt anmelde det hos Energinet.dk. På den måde vil stamdata på solcelleanlægget fortsat stemmer overens med virkeligheden og sikre, at den ordning du er i bibeholdes.

For at sikre, at solcelleanlæg kører i så mange år som muligt og med så få problemer som muligt, er det vigtigt at overveje, hvilke komponenter man påtænker at anvende. Man bør vælge komponenter fra leverandører, som har stor erfaring med service og rådgivning.

Hvis solcelleanlægget en dag stopper med at producere strøm, er det vigtigt, at solcelleanlægget bliver tilset af en professionel, der kan lokalisere og rette fejlen hurtigt. Dette er de overvejelser, vi gør os hos EnergiElektrikeren.

Kurser, uddannelse og referencer

Kurser
 • KSO solcellecertifikat (Teknologisk Institut)
 • VE installatørvirksomhed (Energistyrelsen)
 • Fronius Service Partner Plus (Fronius International GmbH)
 • Solcellekursus i service og fejlfinding (Solar Skolen)
 • Arbejde med solceller “anytime”
Referencer
 • 360 kWp – FN-bygningen, København
 • 330 kWp – Roskilde Kommune (8 bygninger)
 • 265 kWp – Navitas Aarhus
 • 50 kWp – Pillemark Sportshal, Samsø
 • 50 kWp – Ishøj idrætscenter
 • 45 kWp – Psykiatrien Vordingborg
 • 20 kWp – Gammel Hellerup Gymnasium
 • 19 kWp – Børnecenteret Midgården Frederiksberg
 • 10 kWp – Spar Nord Aalborg
 • 10 kWp – Spar Nord Køge
 • 10 kWp – Valby Kulturhus
 • 9 kWp – Hjælpemiddelcentralen Roskilde
 • 4-7 kWp – ca. 800 stk. privatmontager

Læs mere

Er dit solcelleanlæg defekt eller melder det fejl? Hjælpen er her!

Vores specialister er klar til at assistere dig!

FÅ HJÆLP NU