SERVICE/VEDLIGEHOLD

//SERVICE/VEDLIGEHOLD
SERVICE/VEDLIGEHOLD 2018-02-22T09:21:51+00:00

Solcelleservice

BESTIL SERVICE

Solcelleanlæg bør vedligeholdes, fordi man ved evt. fejl risikerer at miste 33-100 % (2-6.000 kr./år) af energiproduktionen eller endnu værre, at solcelleanlægget falder ned i en storm og medfører skader på bygning eller personskader. Der er endvidere risiko for, at dårlige elektriske forbindelser kan medføre brand. Det en god ide at få tjekket de enkelte dele i solcelleanlægget for at være sikker på, at alle solcelledele fungerer, som de skal. Desuden er det en god ide at få tjekket bygningens tagkonstruktion (spær og lægter) for evt. skader påvirket af solcellerne. I samme omgang tjekkes tagets tæthed omkring gennembrydningerne fra solcellerne. Solcellepanelerne bør vaskes minimum én gang årligt. Hvis de ikke vaskes, kan man som tommelfingerregel sige, at produktionen forringes med op til 10 % – Det er en god ide at få et årligt eftersyn af sit solcelleanlæg, udført af en professionel.

Hvis du ikke gør noget!

Hvis du har et solcelleanlæg, som aldrig har fået lavet service, eller aldrig er blevet vedligeholdt, bliver der aldrig fulgt op på, om solcelleanlægget producerer det, det skal, og det, som du er blevet lovet fra starten – du mister dermed penge. I din inverter er der ventilatorer og/eller filtre, som løbende bør renses for at opretholde levetiden på inverteren. Skinnesystemet på taget består af mange forskellige dele, som med tiden kan løsne sig og falde ned. Hvis pakninger til skinnesystemet er utætte, bliver dit tag utæt – ligeledes kan en storm belaste solcellemodulerne og skinnesystemet så meget, at tegl eller plader flækker. Vi har set eksempler på, at solcelleanlæg har kørt på 50 %, fordi der er stik på taget, som er brændt over, og vi har set solcellemoduler, som har siddet så løst, at vi med lethed kunne trække dem ned. Vi har set solcelleanlæg, som langt fra giver det, de skal, pga. dårlige solcellemoduler. Vi har set solcelleinvertere, der har haft komponenter, som har været mere end 120 grader varme og dermed udgjorde en risiko for brand. Alene filtre, som ikke har været renset i 5-6 år, gør, at ventilatorerne kører hyppigere og dermed går hurtigere i stykker.

I værste tilfælde

 • Der opstår dårlig elektrisk forbindelse – brand
 • Solcelleanlægget falder ned – personskade
 • Det virker ikke optimalt – du mister penge

Hvad kan du selv gøre!

For at vedligeholde dit solcelleanlæg løbende, kan du med fordel gøre flere ting selv. Du kan sørger for at der ved inverteren ikke opbevares ting og sager således, at den ikke kan “få luft” (der skal være ca 15cm fri plads til alle sider omkring inverteren). Du kan rense filtrene i inverteren og du kan forsigtigt rense ventilatorerne med en blød kost (ikke kompressor da det kan inducere en overspænding og ødelægge den) så længe de er tilgængelige uden at åbne inverteren. Du kan i regnvejr kontrollere dit loftrum for utæt tag, du skal se efter alle de steder, hvor skruerne går gennem taget. Du kan holde øje med at evt. skygger er reduceret til et minimum på solcellemodulerne. Frem for alt hold øje med din inverter ugentligt, at den lyser “grønt” og gør dig selv den tjeneste at skrive produktionen ned måned for måned, så kan du let sammenligne produktionen for fx maj 2015 og maj 2016.

Kort sagt – hold øje med

 • Lad inverteren få luft på alle sider
 • Rens filtre med blød kost
 • Rens evt. ventilatorer med blød kost
 • Tjek loftrum for utæt tag i regnvejr
 • Begræns skygger på solcellemodulerne
 • Vask løbende dine solcellemoduler
 • Lyser din inverter “grønt”
 • Registrer din produktion måned for måned

Dette er en vejledning og der kan forekomme andre scenarier. Uanset hvad, må du ikke åbne din inverter eller el-tavle.

Det gør vi!

Når du vælger EnergiElektrikeren til at udføre solcelleservice på dit solcelleanlæg, løber vi hele anlægget igennem. På loftrummet efterser vi, at spær og lægter er intakte og kontrollerer taget for utætheder – bl.a. ved hjælp af en fugttest. Inverteren åbner vi og tjekker den for løse elektriske forbindelse samt slidte komponenter med et termokamera. Solcellepanelerne tester vi for at finde ud af, om de leverer den mængde strøm, producenten har foreskrevet. På taget tjekker vi, at solcellemodulerne sidder ordentligt fast på skinnesystemet, og at der ikke mangler skruer, bolte eller beslag. Vi efterser, at der ikke trænger vand ind i solcellemodulerne, og at folie, glas og junctionbox er intakte. Vask af solcellepaneler er en vigtig del af vedligeholdelsen, og vi tilbyder solcellevask på professionel vis – dvs. vask med “opvarmet, demineraliseret vand” Det er det bedste for solcellemodulerne, da kemikalier og kalk kan skade modulerne. Hvis du ikke vasker solcellemodulerne, svarer det til, at der konstant er en lille skygge.

Alt sammen gør vi for, at sikre levetiden og produktionen på dit solcelleanlæg i så mange år som muligt.

Vi tester det hele

 • Virker dine solceller, og yder de som lovet?
 • Er dit tag tæt og konstruktionen intakt?
 • Er der løse elektriske forbindelser i din inverter?
 • Er der defekte komponenter i din inverter?
 • Sidder dine solceller ordentligt fast på taget?
 • Er dine solceller utætte eller defekte?
 • Professionel vask af solcellemoduler

Hvornår fik du sidst lavet service på dit solcelleanlæg?

Vi finder fejl/anmærkninger på hvert 3. solcelleanlæg!

BESTIL SERVICE