Smart Grid – intelligent styring af energi

Det er en politiskbeslutning, at CO2-udledningen skal sænkes. Derfor skal Danmark producere mere energi med fx vindmøller og solceller. Således skal 70 procent af vores elforbrug fra 2020 dækkes af vindkraft, solenergi og biomasse!

 

Hvad er Smart Grid?

Smart Grid er et intelligent elnet. Et elnet, der via målerpunkter og datakommunikation registrerer og reagere på lokale ændringer af forbrug. Smart Grid kan skaleres op og ned, forstået på den måde at det kan bruges i det offentlige danske elnet – endda det europæiske elnet. Som gør det muligt at styre Danmarks samlede elforbrug ved hjælp intelligente løsninger – lige fra el-kraftværkerne via energiselskaberne til dig som elkunde privat eller erhverv. Energistyring i din bolig kommer primært til at foregå med en intelligent elmåler, som måler dit faktiske elforbrug på timebasis.

 

Hvad er fordelen ved Smart Grid?

  • Du får bedre mulighed for at styre elforbruget i din bolig
  • Du kan sørge for at forbruge strøm når den er billigst
  • Hvidevarer som er ”Smart Grid ready” ved hvornår de skal/bør starte op

 

Smart Grid med solcelle- og batterianlæg

Hvis du kombinerer Smart Grid med solceller og batteri, så begynder det rigtig sjove scenarie med Smart Grid i din bolig. Hvis du får solceller på taget (eller en vindmølle på marken) og et batterilager i teknikrummet, så får du rammerne for dit eget Smart Grid på matriklen. Solceller og batteri som Smart Grid bygges op omkring en styring i din bolig. Styringen holder styr på dit energiforbrug og prioriterer energien i din installation i forhold til elnettet. 

Praktiskset, bliver der bygget en intelligent måler ind i din eltavle, som udover at måle dit elforbrug også kommunikerer med solcelleanlægget og batteriet. Den intelligente elmåler vil til enhver tid forsøge at holde dit køb og salg af strøm til elnettet på 0kWh. Sagt med andre ord, når du forbruger strøm i bolig, så er den prioriteret rækkefølge 1. strøm direkte fra solcelleanlægget 2. strøm fra batteriet 3. elnettet. Når du producerer strøm med dine solceller, så er prioriteringen 1. levering af strøm til forbrug 2. levering af strøm til batteri opladning 3. salg af strøm til elnettet. 

Den overskudsstrøm du producerer med solcellerne og ikke når at bruge, sælger du til elnettet til markedsprisen. Markedsprisen på ”den rene el” ligger normalt mellem 0 til 35 øre pr. kWh (uden afgifter og gebyrer). Men i stedet for at sælge overskudsproduktionen af strøm til elnettet, så er det en langt bedre løsning af styre energien. Batteriet i installationen sørger for at dække de små udsving der i hhv. dit forbrug og produktion, hvis du fx tænder kaffemaskinen i højt solskinsvejr, men efter 3 minutter kommer der en sky for solen, så leverer batteriet strømmen til kaffemaskinen indtil skyen forsvinder. Men intelligent styring af energi skal det tænkes i en større skala.

smart-grid

Intelligent styring af din strøm

Solcelleanlægget sørger for at lade dit batteri op ved overskudsproduktion fra solcellerne. Det forgår automatisk efter en prioriteret indstilling. Herefter aflades batteriet i takt med dit forbrugsmønster.

Du kan oplade din elbil ud fra en algoritme, så den foretrækker ”grøn strøm”, frem for bare at oplade hurtigst muligt. Et opladningsscenarie til intelligent opladning af elbil kunne være, at du kommer hjem fra arbejde kl. 16, bilen skal lade op direkte fra solcellestrømmen, men den skal være opladt med fx 80% kl. 7 næste morgen. På den måde vil dit eget Smart Grid sørger for at lade din elbil op på bedste grønne vis.

Du kan opvarme vand i en buffertank med overskudstrøm fra solcelleanlægget. Man har en buffertank med vand, muligvis med spiraler til opvarmning af bolig. Vandet i buffertanken varmer man op med strøm fra overskudsproduktionen og normalt som lav prioritet i energistyringen. Dvs. hvis elbilen er hjemme og vil oplades, så prioriteres den før buffertanken. Men det er trods alt bedre at opvarme vandet i buffertanken end bare at sælge overskudsproduktionen til elnettet.

Du kan opvarme spabad eller lign til at foretrække ”grøn strøm”. Det ville fungere på samme måde som ovenstående buffertank. Opvarmning af spabad eller jacuzzi med solcellestrøm vil normalt også være lavt prioriteret, men hvis du alligevel er på arbejde midt på dagen, hvor forbruget i din bolig er lav og produktionen fra dit solcelleanlæg højt, batteriet er muligvis allerede ladt op omkring middagstid, så kan overskudsstrømmen bare varme din udendørs spa op med gratis strøm. Der er ingen grund til at spabadet skal varmes op på andre tider. 

Ved opvarmning af vand, laves styringerne naturligvis således, at der er en nedre grænse, så man undgår kolibakterier eller generelt bare, at vandet er koldt, fordi solen ikke har skinnet i en længere periode.

Der findes allerede nu en lang række hvidevarer og andre apparater på markedet, som giver dig mulighed for at styre, hvornår de skal tænde eller slukke. Opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, varmepumper, ventilationsanlæg etc. kan tidsstyres, så du sørger for at starte dem mens du ikke er hjemme – altså hvor der er lavt forbrug og høj produktion i huset. Tidsudskydelsen på de forskellige apparater skal tidsforskydes, så de naturligvis ikke alle sammen starter kl. 10. Men i stedet starter hhv. kl. 10, 12, 14 etc.

Formålet med det hele er, at bruge så meget af din egenproduktion fra solcelleanlægget som muligt!

Kontakt os i dag

Kontakt os for at høre mere om Smart Grids