Luft til vand varmepumpe

Skal du have en luft til vand varmepumpe, så er du kommet til rette sted. Vi kan både hjælpe dig med salg af ny varmepumpe samt montering. Kontakt os i dag, hvis du har nogle spørgsmål.

 

Luft til vand varmepumpe en god investering?

En investering kan ses på flere måde, når det kommer til en luft til vand varmepumpe. Men ved investering i varmepumpe vil dit afkast fra første år være positivt både økonomisk men også miljømæssig. Så du opnår en bedre økonomi samtidig med at miljøet reduceres for yderligere CO2-belastning – som vi på nudansk siger “en win-win situation”.

Mange er klar over at olie og kul er store syndere til CO2 udslip. Men gas er i samme kategori, de er nemlig alle fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer har det tilfælles at de alle oprindeligt stammer fra organisk materiale, fx blade, træ etc som har ligget under tryk i millioner af år. Men det har nok aldrig været meningen, at vi her på jorden skulle brænde det hele af på kun 200 år.

Fordelen ved en luft til vand varmepumpe er, at den kører på strøm. Strøm kan produceres ved hjælp af vedvarende energi (VE) som kan være strøm fra vindmøller, solceller, nedbør, tidevand, bølger eller jordvarme. I Danmark er målet at være 100% fossilfri i 2050. Derfor vil strømmen til din varmepumpe komme fra grønne kilder og ikke fra afbrænding af fossile brændstoffer.

Driftssikker varmepumpe

Så hvis energirenovering af boligen står højt på din prioritetsliste og ønsker du samtidigt at spare penge og nedsætte dit CO2-udslip? Så er en varmepumpe den helt rigtige løsning til dig.

Mange danske boligejere udskifter allerede nu deres gamle olie- eller gasfyr med varmepumper, som udnytter jordens egne vedvarende ressourcer: Luft, jord og vand. Du bør også investere i en varmepumpe, hvis du bekymrer dig om miljøet, og hvis du ønsker en langsigtet energiløsning med mulighed for store, økonomiske besparelser.

Pumperne er både driftssikre, nemme at betjene og har et lavt støjniveau. Selvom det kan virke besværligt at vælge ny energiløsning til din bolig, lover vi, at det bliver det hele værd. Du vil, efter installationsomkostningerne er tjent ind, opnå store besparelser i dagligdagen – uanset om du ønsker at opvarme bolig eller brugsvand. 

Moderne varmepumper har en lang række funktioner, der kan gøre din hverdag nemmere. Du kan bl.a. tilkoble den til internettet med et wifi modul til varmepumpe. Det tillader styring af varmepumpe, selvom du ikke er hjemme.

 

Valg af varmepumpe?

Inden du vælger din luft til vand varmepumpe er der en række forskellige faktorer du bør være opmærksom på. Det sikre, at du vælger den rigtige varmepumpe du kan være glad for i mange år.

 

Varmepumpe levetid

Levetiden på en varmepumpe er altafgørende for din investering og tilbagebetalingstid. Derfor skal du sikre dig, at du vælger den rigtige kvalitet, og være opmærksom på, at en billig varmepumpe i nogle tilfælde, på sigt, kan ende med at blive den dyreste. Varmepumpens kvalitet er også afgørende for, hvor meget vedligeholdelse og reparation der er nødvendig. Endvidere skal producenten af produktet også være i stand til at kunne levere reservedele inden for kort tid – varmekilden skal bare virke om vinteren. Jo bedre kvalitet, jo mindre vedligeholdelse, jo mindre gener og desto længere vil levetiden være. Den typiske levetid for en luft til vand varmepumpe er 12-18 år. Korrekt dimensioneret luft til vand varmepumpe er nøglen til en lang levetid.

 

VE installatør og KMO certificeret

Når du bestiller en luft til vand varmepumpe hos EnergiElektrikeren, så husk at installationen altid udføres af kvalificeret personale med alle kurser og certifikater. Det skyldes, at kun certificeret montører må arbejde med kølevæske. Dette er også derfor at du ikke må installere din luft til vand varmepumpe selv. Endvidere blev vi i 2014 godkendt som VE installatør inden for varmepumper og solcelleanlæg.

 

Varmepumpe lydniveau

Lydniveauet fra en luft til vand varmepumpe skal overvejes ved placeringen udvendigt. Udedelen skal placeres hensigtsmæssigt, for at undgå evt. støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Der er regler for hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er dog først muligt at måle lydniveauet når varmepumpen er monteret, hvilket er uhensigtsmæssigt, da man gerne vil vide det før installationen. Derfor har Energistyrelsen lavet en støjberegner som du kan prøve her.

Placeres udedelen på hårdt underlag fx fliser eller beton, så forstærkes lyden. Hvis udedelen placeres op ad en husmur, vil lyden ligeledes forstærkes. For at dæmpe lyden kan der opsættes støjskærme. Som tommelfingerregel skal der være 5-6 meter fra din varmepumpe til skel. Så er lydniveauet omkring de 35-40dB som er lovkravet.

 

Placering af varmepumpe luft til vand

Udedelen placeres udvendigt evt op ad husfacaden med ca 20cm afstand til facaden, det sikre at luften kan passere igennem pumpen. Hvis den står for tæt på husmuren, så bliver mængden af luft som skal passere gennem udedelen reduceret og i værste tilfælde, vil din varmepumpeløsning ikke fungere optimalt. Alternativt kan den flyttes væk fra facaden, fx over til en garage, carport eller skur.
Det er optimalt, hvis den kan placeres mod syd og ikke er afskærmet af træer, buske eller andet. Det skyldes, at varmepumpen i det tilfælde optager energi i solen og det sikre dig, at du får det bedste udbytte i årets koldeste måneder. Derudover vil placeringen også sikre at evt nattefrost, som kan nedsætte pumpens effektivitet, hurtigere vil smelte.

Indedelen placeres som oftest der hvor dit eksisterende varmeanlæg er placeret, da alle installationer og rør er placeret.

 

Luft til vand varmepumpe til radiatorer eller gulvvarme

Når du skal have installeret en luft til vand-varmepumpe, så vil der i udgangspunktet ikke ske yderligere med dine nuværende varmeafgivere som fx radiatorer eller gulvvarme. Det som der er lidt anderledes ved en varmepumpe frem for fx et oliefyr eller gasfyr er fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen fra en varmepumpe er typisk lavere end fra hhv. olie- og gasfyr, det er som regel ikke et problem, men i sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte enkelte radiatorer. Det er som regel kun aktuelt, hvis dine radiatorer er meget gamle eller varmeanlægget generelt er underdimensioneret. Men det er alt sammen noget vi ville opdage ved gennemgang inden afgivelse af tilbud.

 

Varmtvandsbeholder i en varmepumpe

Når du vælger en luft til vand varmepumpe, så er varmtvandsbeholderen en af de faktorer som spiller en vigtig rolle. Dit varmtvandsbehov udregnes normalt efter dit forbrug, som hænger sammen med antallet af beboere i din husstand.

Men der er også en række andre faktorer som spiller ind, det er bl.a. ekstremt vigtigt at dimensionere varmtvandsbeholderen efter fx badekar, spabad og lignende objekter som bruge meget varmt vand på én gang.

Årsagen er, at en varmepumpe opvarmer brugsvandet langsommere end traditionelle gasfyr og oliefyr, som opvarmer vandet hurtigt. Så hvis fx en person i husstanden anvender badekaret kl 18 om aftenen og en anden person i husstanden anvender brusekabinen kl 21, så er det vigtigt at varmtvandsbeholderen til varmepumpen er dimensioneret til det formål.

En anden ting man kan dimensionere sin varmtvandsbeholder efter er, hvis man vil anvende den til energilagering. Hvis du fx har et solcelleanlæg eller vindmølle og ønsker at opvarme vandet i varmtvandsbeholderen med overskudsproduktionen. Så skal den også dimensioneres herefter.

Det alt sammen noget vi som VE installatør rådgiver dig om, ved besigtigelsen.

 

Tilskud til varmepumpe 2021

Den danske stat har i 2021 afsat 675 millioner kroner til tilskud til energiløsninger. Ansøgning til pulje 1 starter den 7. april 2021. Der bliver også en pulje 2 i august 2021 og pulje 3 i oktober/november 2021.

Hvis du vil søge tilskud til varmepumpe, så kræver det, at du udskifter en eksisterende energikilde, der anvender fossile brændstoffer fx oliefyr eller gasfyr. Desuden skal bygningen som du søger tilskud til, være godkendt til helårsbeboelse i BBR. Dette gælder som sagt kun ved udskiftning af eksisterende olie- og gasfyr, så hvis du bygger nyt hus, kan du ikke modtage et tilskud til pumpen.

Der findes to slags offentlig finansiel støtte, man kan dog kun søge det ene. Men hvis man får afslag i tilskuddet fra Bygningspuljen, så kan man altid få udført arbejdet og søge om håndværkerfradraget:

  • Tilskud fra Bygningspuljen
  • Håndværkerfradrag

Vil du læse mere om de to muligheder, kan du gøre det her
Hvis du er i tvivl om, hvilke ting du skal have klar til at søge tilskud, så kan du læse mere her

Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvad du søger tilskud til. Tilskud til varmepumpe og jordvarme beregnes på baggrund af boligens størrelse og om du vælger en A++ eller en A+++ mærket varmepumpe.

Dog skal man altid overveje, om det kan betale sig, at tage det bedste af det bedste, da det som regel koster en hel del mere end det næstbedste.

 

Service på varmepumpe

Miljøstyrelsen kræver derudover et årligt tjek af din varmepumpe. De kan kræve dokumentation for tilsynet.

Kontakt os

Kontakt os i dag hvis du vil vide mere om varmepumper, eller hvis du vil vide, hvad der kan lade sig gøre i din situation