Krav til varmepumpeservice

I Danmark er der krav til service af varmepumper af flere årsager, primært for at sikre sikkerhed, energibesparelser, miljøvenlighed og effektiv drift. Kravet for varmepumpeservice gælder for alle slags varmepumper med en kølevæske fyldning på 1kg eller mere. Endvidere kræver producenten af varmepumpen typisk, at der udføres årlig varmepumpeservice for at opretholde garantien på produktet. Her er nogle af de vigtigste grunde:

 • Sikkerhed: Service og vedligeholdelse af varmepumper omfatter inspektion af sikkerhedssystemer og kølekredse. Dette bidrager til at undgå potentielle farer og sikre, at systemet fungerer sikkert.
 • Energibesparelser: En vel vedligeholdt varmepumpe vil have bedre ydeevne og dermed kræve mindre energi for at opfylde opvarmningsbehovet. Dette er i tråd med målene om energibesparelser og bæredygtighed.
 • Miljøvenlighed: Effektiv drift og mindre energiforbrug bidrager til at reducere den samlede miljøpåvirkning. Da varmepumper ofte bruger vedvarende energikilder som luft eller jordvarme, hjælper de med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og reducerer dermed udledningen af drivhusgasser.
 • Levetid og pålidelighed: Regelmæssig service kan forlænge varmepumpens levetid og forhindre utilsigtede nedbrud. Dette sikrer, at systemet fungerer pålideligt og konstant, hvilket er afgørende for at opretholde en stabil varmeforsyning. Endvidere opretholder man producentgarantien for produktet.
 • Effektiv drift: Regelmæssig service sikrer, at varmepumpen fungerer optimalt. Dette bidrager til at opretholde en høj energieffektivitet, hvilket er vigtigt for at minimere energiforbruget og reducere omkostningerne.

Din gevinst ved service på varmepumpe

At få udført regelmæssig varmepumpeservice indebærer flere fordele, der bidrager til en mere effektiv, pålidelig og miljøvenlig drift. Her er nogle af de konkrete fordele ved at servicere din varmepumpe:

 • Øget effektivitet: Servicearbejde, herunder rengøring og justering af komponenter, hjælper med at opretholde varmepumpens optimale ydeevne. Dette resulterer i en mere effektiv varmeudveksling og mindre energitab, hvilket igen fører til lavere energiomkostninger.
 • Energi- og omkostningsbesparelser: En effektiv varmepumpe kræver mindre energi for at levere den ønskede opvarmning. Ved at opretholde systemets effektivitet gennem regelmæssig service kan du opnå betydelige energi- og omkostningsbesparelser på lang sigt.
 • Forlænget levetid: Vedligeholdelse og service kan forhindre slid og nedbrydning af vitale komponenter i varmepumpen. Dette bidrager til at forlænge varmepumpens levetid og reducere risikoen for kostbare reparationer eller udskiftninger.
 • Sikker drift: Gennemgang af sikkerhedssystemer og kontrol af elektriske komponenter sikrer, at varmepumpen fungerer sikkert og minimerer risikoen for uheld eller skader.
 • Bedre indendørs luftkvalitet: Hvis din varmepumpe også fungerer som aircondition (luft til luft varmepumper), kan regelmæssig service bidrage til at opretholde en god indendørs luftkvalitet. Rensning af filtre og udstyr hjælper med at reducere støv, allergener og andre forurenende stoffer.
 • Miljømæssige fordele: En effektiv varmepumpe, der bruger mindre energi, bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger. Dette understøtter bæredygtig energianvendelse og miljøbevidsthed.
 • Bedre komfort: En velvedligeholdt varmepumpe leverer mere pålidelig og konsekvent opvarmning eller køling, hvilket bidrager til at opretholde et behageligt indeklima i dit hjem eller kontor.

Samlet set er regelmæssig varmepumpeservice en investering i både effektivitet og holdbarhed for din varmepumpe, og det kan betale sig ved at reducere energiomkostningerne og minimere risikoen for uforudsete reparationer.

Varmepumpeservice

Alle varmepumper skal serviceres

Regelmæssig varmepumpeservice anbefales generelt for alle typer af varmepumper for at sikre optimal ydeevne, effektivitet og levetid. De mest almindelige typer varmepumper inkluderer:

 • Luft-til-luft varmepumper: Disse systemer trækker varmeenergi fra luften udenfor og overfører den til indeluften for opvarmning. Service på disse varmepumper kan omfatte rengøring af udedelen, inspektion af ventilatorer og kontroller af kølemiddelniveau samt lækage.
 • Luft-til-vand varmepumper: Disse varmepumper bruger varmeenergi fra luften til at opvarme vand, som derefter cirkuleres i et vandbaseret opvarmningssystem. Service kan omfatte rengøring af udedelen, kontrol af cirkulationspumper og inspektion af rør og ventiler samt lækage.
 • Jordvarmepumper: Disse systemer udnytter varmeenergien fra jorden ved hjælp af en lukket sløjfe af rør med sprit, der er nedgravet i jorden. Service på jordvarmepumper kan omfatte inspektion af jordkollektoren, kontrol af kølemiddelniveau og vurdering af varmevekslere.

Selvom servicetilgangen kan variere lidt afhængigt af typen af varmepumpe, er formålet med service generelt at sikre, at alle komponenter fungerer korrekt, at systemet er optimalt justeret, og at energieffektiviteten opretholdes. Det anbefales at følge producentens anbefalinger for serviceintervaller og udføre regelmæssige eftersyn for at opnå de bedste resultater med din varmepumpe. Desuden har vi i Danmark særlige krav og standarder, der kræver service på varmepumper med kølevæske på over 1kg.

Hvis du er interesseret i at læse mere om kravene til varmepumpeservice, så kan du gøre det hos Arbejdstilsynet ved at følge linket her.

Virker din varmepumpe ikke?

De fleste varmepumper kan repareres, og det er ofte mere omkostningseffektivt at reparere end at erstatte hele systemet. Hvis din varmepumpe ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, kan du selv tjekke følgende trin:

 • Kontroller strømforsyningen: Sikr dig, at varmepumpen er tilsluttet strømforsyningen, og at ingen sikringer er sprunget eller afbrydere er slået fra.
 • Kontroller termostaten: Tjek termostaten for at sikre, at den er indstillet korrekt. Nogle problemer kan skyldes fejl i termostatindstillingerne.
 • Rens luftfiltre: Snavsede eller tilstoppede luftfiltre kan reducere varmepumpens effektivitet. Rens eller udskift filtrene regelmæssigt for at opretholde en god luftgennemstrømning.
 • Kontroller varmepumpeindstillinger: Nogle problemer kan løses ved at justere indstillingerne på varmepumpen. Kontroller brugervejledningen eller se vores vejledninger her.

Hvis disse trin ikke løser problemet og du dermed må opgive at finde fejlen selv, så må du kontakte EnergiElektrikeren. Vi har altid en varmepumpetekniker eller servicetekniker klar til at hjælpe dig. Her er nogle almindelige problemer, der kan kræve professionel reparation:

 • Kølemiddellækage: Hvis varmepumpen mister kølemiddel, kan det påvirke ydeevnen. EnergiElektrikeren kan identificere lækager, reparere rørsystemet og genopfylde kølemidlet.
 • Problemer med kompressoren: Kompressorproblemer kan påvirke varmepumpens evne til at generere varme (eller kulde). Dette kræver professionel reparation af EnergiElektrikeren.
 • Elektriske problemer: Fejl i elektriske komponenter kan forhindre varmepumpen i at fungere korrekt. En varmepumpetekniker fra EnergiElektrikeren kan diagnosticere og løse elektriske problemer.
 • Problemer med varmeveksleren: Hvis varmeveksleren er beskadiget eller tilstoppet, kan det påvirke varmepumpens evne til at overføre varme. En tekniker fra EnergiElektrikeren kan rengøre eller reparere varmeveksleren.

Det er vigtigt at huske, at varmepumper indeholder komplekse komponenter, og reparation bør udføres af kvalificerede serviceteknikere for at undgå yderligere skader. Hvis din varmepumpe er under garanti, er vi behjælpelige med at kontakte producenten for assistance.