Solcelletilskud – find svaret her

Solceller tilskud. Er der noget, der hedder det? Ja, det kan man godt få. Håndværkerfradraget fortsætter i 2020, og størrelsen på fradraget er på 18.000 kroner, hvoraf de 12.000 kroner er øremærket til arbejdsløn for bestemte energiforbedringer, herunder installation af solcelleanlæg (beløbet er pr. person i husstanden over 18 år).

 

Tilskud eller rabat

Tilskud er naturligvis altid en rar ting. Men som kommende solcelleejer må man forvente, at der ikke er tilskud fra staten ud over håndværkerfradraget.

Der er til gengæld flere forskellige aktører på markedet, der lokker med en form for “tilskudsordning”, som i udgangspunktet er en kontantrabat ved selve købet. Derfor er det vigtigt at sammenligne de tilbud med solceller tilskud, du indhenter, meget nøje. Prisen er naturligvis vigtig. Men det er rådgivning, produktet og sikkerheden også, ligesom det er vigtigt, at firmaet, du vælger at handle med, har en god soliditet og har eksisteret i mange år.

 

EnergiElektrikeren hjælper gerne med solceller tilskud

Når du bestiller et solcelleanlæg hos EnergiElektrikeren, så hjælper vi gerne med både råd og vejledning omkring ordninger, samt selve ansøgningen omkring emnet solceller tilskud.

Ansøgningerne skal ske i den rigtige rækkefølge, og det er ultimativt vigtigt at den første ansøgning til Energistyrelsen sker forud for montering af solcelleanlægget, i hvert fald hvis du skal i nettoafregningsgruppe 2 eller 4. De øvrige ansøgninger til forsyningsselskab klarer vi naturligvis også da vi er autoriseret el-installatør.

solceller tilskud. læs at om dette her.
Overvejer du at investere i solceller, men mangler midlerne, så kan EnergiElektrikeren hjælp dig med at søge om tilskud. Kontakt os for mere info.

Nettoafregning

Staten tilbyder den såkaldte nettoafregning, hvor man kan vælge at gøre brug af den “timebaserede” eller den “øjebliksbaserede” afregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre offentlige tilskud til etablering af solcelleanlæg. Det er endvidere ultimativt vigtig at starte ansøgningsproceduren, før installationen påbegyndes.

Gruppe 1 (store erhvervanlæg)

Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en balanceansvarlig eller produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige.

I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2

Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved, at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet til markedspris.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med (“en der sælger strømmen for dig via Nord Pool”). Denne balanceansvarlige har naturligvis en pris, prisen er som regel et abonnement. Nogle balanceansvarlige har højere abonnement end andre.

Nogle el-leverandører (forsyningsselskaber) kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i Gruppe 2 end Gruppe 4. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din el-leverandør for at høre nærmere om abonnementet (Cerius og Radius har ikke forhøjet abonnement for Gruppe 2 fremfor Gruppe 4).

Gruppe 3

Der er tale om øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er opsat efter bekendtgørelse Nr 100 af 29. januar 2019 af 1. februar 2019 kan man ikke skifte gruppe.

Gruppe 4 (udgået i 2019)

Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er godkendt til ”nettoafregningsgruppe 4”, kan der som hidtidig skiftes gruppe.

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 4 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 5 (udgået i 2019)

Gruppe 5 er som Gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, den produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i Gruppe 5 ingen afregning får for din eventuelle overskudsproduktion. Du skal med andre ord ikke have en balanceansvarlig til at sælge din overskudsproduktion, hvilket kræver et abonnement hos den balanceansvarlige (se forklaring på balanceansvarlig under Gruppe 2).

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 5 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 6 (udgået 2012)

Årsbaseret nettoafregning eller populært sagt “den gamle ordning”. Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

 

EnergiElektrikeren anbefaler

EnergiElektrikeren anbefaler i udgangspunktet Gruppe 3, da vi som altid dimensionerer solcelleanlæg således at overskudsproduktionen vil være minimal og derfor vil abonnementet for en balanceansvarlig eller produktionselleverandør overstige din indtjening som du vil kunne opnå ved salg af overskudsproduktion.

Du kan læse mere om solceller tilskud og de forskellige ordninger og grupper på energistyrelsen.dk

Kontakt os i dag

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt du kan få tilskud til dit solcelleanlæg, kontakt os her, og vi hjælper med svar.