Solcelletilskud – find svaret her

Tilskud eller rabat på solceller

Tilskud er naturligvis altid en rar ting. Men som kommende solcelleejer må man forvente, at der ikke er tilskud fra staten.

Der er til gengæld flere forskellige aktører på markedet, der lokker med en form for “tilskudsordning”, som i udgangspunktet er en kontantrabat ved selve købet. Derfor er det vigtigt at sammenligne de tilbud med solceller tilskud, du indhenter, meget nøje. Prisen er naturligvis vigtig. Men det er rådgivning, produktet og sikkerheden også, ligesom det er vigtigt, at firmaet, du vælger at handle med, har en god soliditet og har eksisteret i mange år.

 

Afregningsordning og tilmelding af solcelleanlæg

Når du bestiller et solcelleanlæg hos EnergiElektrikeren, så hjælper vi med både råd og vejledning. I øvrigt sørger vi for at dit solcelleanlæg bliver tilmeldt til både netselskab og Energistyrelsen. Tilmeldingerne hos netselskabet og Energistyrelsen skal være anvist, før et solcelleanlæg må idriftsættes.

solceller tilskud. læs at om dette her.
Overvejer du at investere i solceller, men mangler midlerne, så kan EnergiElektrikeren hjælp dig med at søge om tilskud. Kontakt os for mere info.

Nettoafregning

Staten har gennem årene tilbudt flere forskellige afregningsformer for solcellestrøm, hvor man kunne vælge at gøre brug af den “timebaserede” eller den “øjebliksbaserede” afregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre offentlige tilskud til etablering af solcelleanlæg. Det er endvidere ultimativt vigtig at starte ansøgningsproceduren, før installationen påbegyndes.

Gruppe 1 (store erhvervanlæg)

Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en balanceansvarlig eller produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige.

I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2 (udgået 2021)

Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved, at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet til markedspris.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med (“en der sælger strømmen for dig via Nord Pool”). Denne balanceansvarlige har naturligvis en pris, prisen er som regel et abonnement. Nogle balanceansvarlige har højere abonnement end andre.

Nogle el-leverandører (forsyningsselskaber) kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i Gruppe 2 end Gruppe 4. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din el-leverandør for at høre nærmere om abonnementet (Cerius og Radius har ikke forhøjet abonnement for Gruppe 2 fremfor Gruppe 4).

Gruppe 3

Gruppe 3 er den eneste gældende afregningsform for solcelleanlæg. Der er tale om øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges (eller lagres på et batteri) i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges via elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med. Energistyrelsen har en liste med “produktionselleverandører” som man anlægsejer (dig selv) skal lave en aftale med, du kan se listen her.

Du kan henvende dig hos en produktionselleverandør når du har modtaget dit GSRN nummer fra din netselskab. Det kommer i forlængelse af vores tilmelding af solcelleanlægget.

EnergiElektrikeren anbefaler at du kontakter en eller flere produktionselleverandører og undersøger hvad deres løbende omkostninger er, for at de vil købe din solcelleproduktion. De løbende omkostninger skal du sammenholde med den mængde solcellestrøm som du forventer at sælge.

Hvis anlægget er opsat efter bekendtgørelse Nr 100 af 29. januar 2019 af 1. februar 2019 kan man ikke skifte gruppe.

Gruppe 4 (udgået i 2019)

Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er godkendt til ”nettoafregningsgruppe 4”, kan der som hidtidig skiftes gruppe.

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 4 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 5 (udgået i 2019)

Gruppe 5 er som Gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, den produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i Gruppe 5 ingen afregning får for din eventuelle overskudsproduktion. Du skal med andre ord ikke have en balanceansvarlig til at sælge din overskudsproduktion, hvilket kræver et abonnement hos den balanceansvarlige (se forklaring på balanceansvarlig under Gruppe 2).

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 5 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 6 (udgået 2012)

Årsbaseret nettoafregning eller populært sagt “den gamle ordning”. Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

Du kan læse mere om solceller tilskud og de forskellige ordninger og grupper på energistyrelsen.dk

Kontakt os i dag

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt du kan få tilskud til dit solcelleanlæg, kontakt os her, og vi hjælper med svar.