Solcelleanlæg til erhverv og industri

Spar 50% på hver kilowatt time

Solcelleanlæg til erhverv og industri er værd at investere i. Både med henblik på økonomisk gevinst men der ligger også en stor gevinst i, at kunne bryste sig af en grønnere virksomhedsprofil og CSR værdi.

Stort set alle beregninger vi laver på solceller til industri og erhverv viser, at prisen for en kWh produceret af solceller andrager 20-30 øre. Hvor de fleste industrier og erhverv betaler 60-95 øre pr. kWh. Skole og lignende institutioner betaler endda endnu mere.

Men udover den gode økonomi i et erhvervssolcelleanlæg, hjælper man også den grønne omstilling i den rigtige retning, som vi alle har et ansvar for. Som følge af den grønne strøm, reducerer man ligeledes CO2-udslippet betragteligt.

Når man som virksomhed laver investeringer som solceller eller tilsvarende vedvarende energianlæg (VE anlæg), signalerer man endvidere til omverdenen, at man passer på miljøet og man viser udadtil, at man tager sit ansvar i den globale klimadebat. Begrebet kaldes CSR (Corporate Social responsibility) og anvendes i dag oftere af virksomheder til brug af markedsføring. Så med en investering i et solcelleanlæg til erhverv investerer du ikke kun for at spare penge, du investerer samtidigt i din CSR-værdi – som måske på den lange bane er vigtigere end økonomien.

 

Beregning på solcelleanlæg til erhverv

Teknologien på solceller og invertere har gennem årene været under konstant udvikling, hvilket har gjort teknologien anerkendt og endvidere fået prisen reduceret. Derfor bør alle virksomheder og institutioner, uanset formål, overveje solceller.

Hvis du henvender dig til EnergiElektrikeren, så laver vi gerne en beregning. Beregning på solceller til erhverv laver vi som oftest i det der hedder PVSOL, som er et anerkendt og producentuafhængigt beregningsprogram. Det vi skal bruge fra dig er, årsforbrug (meget gerne ”time for time” forbrug) og jeres kWh pris. På den måde kan vi simulere et forbrugsscenarie med din virksomhed, med og uden solceller. På den måde får du en nøjagtig beregning på, hvorvidt solceller kan betale sig at investere i for din virksomhed. Hvis det viser sig at det er noget vi skal arbejde videre på, så kommer vi gerne ud og forklarer nærmere og måler op. 

solcelleanlæg til erhverv
solceller til erhverv

Solceller til køle- og fryseanlæg

Når man investerer i solcelleanlæg til erhverv, så betyder forbrugsmønsteret i bygningen alt for dimensioneringen af solcelleanlægget, hvilket i øvrigt smitter af på den økonomiske gevinst. Stort set alle typer erhverv har strømforbrug i dagstimerne, fx fra 8-17, hvilket giver rigtig god mening, når det netop også er der solen skinner. Når du producerer strøm til egetforbruget i en bygning, så afhænger investeringen af, at du kan forbruge strømmen i samme øjeblik som den bliver produceret.

I nogle brancher matcher forbrugsmønsteret endda også årstiden, således at bygningen har et større forbrug om sommeren, hvilket gør investeringen i solcelleanlæg ekstra interessant. 

Eksempler på sådanne erhverv og industri kunne være:

 • Køleanlæg eller kølehuse
 • Frostanlæg eller frosthuse
 • Bygninger som køles af aircondition

Din virksomhed opnår:

 • Høj forrentning af investering (typisk 10-15%)
 • Kort tilbagebetalingstid (typisk 3-6 år)
 • CO2 neutral el-produktion
 • Grøn virksomhedsprofil
 • Ansvarsbevidsthed omkring globale miljøudfordringer
 • Grøn strøm til el- og hybridbiler
 • Højere CSR-værdi for din virksomhed
 • Bedre energiklassificering af virksomheden og bygningen
Solceller erhverv
Solceller erhverv

EnergiElektrikeren tilbyder

Hvis du henvender dig til EnergiElektrikeren, så får du rådgivning og beregninger fra en tekniker som har udført solcelleanlæg i alle størrelser og i alle mulige scenarier. Det vil sige at vi udfører alt, lige fra rådgivning, beregning, dimensionering, løsning, tilbudsgivning samt montering, el-tilslutning og tilmelding til elselskabet. Vi har det hele under samme tag. Vi var i sin tid medlem af KSO ordningen (ordningen er ophørt i 2020) som sikre at solcelleanlæg lever op til kvalitetsmæssige krav. Endvidere er vi VE installatør med speciale i solceller – uddannet af energistyrelsen! Vi har fem certifikater på montering af solceller med batterianlæg! Vi er medlem af installatørernes brancheorganisationen Tekniq! Vi vandt titlen som årets el-installatør i 2018 og har haft samme CVR nummer siden 2005 – hvor EnergiElektrikeren blev etableret! Læs mere om os her

Det vi kan:

 • Solceller på tag 
 • Solceller på facade
 • Solceller på jord eller mark
 • Solceller som carportanlæg
 • Batteriløsning til at opbevare din strøm
 • Professionel rådgivning og beregning på investeringen
 • Stor erfaring med solceller til erhverv og solceller til industri

Kontakt os i dag

Solceller til erhverv? Kontakt os for mere info.

Størrelse Medium

 • AC effekt fra 30 til 50kW
 • Tagareal nødvendigt 250m2
 • Typisk 1-inverter installation
 • Metalforarbejdning
 • Tømrerværksteder
 • Læge-/tandlægehus
 • Landbrug (mindre)
 • Vandværk (mindre)
 • Ridehaller

Størrelse Large

 • AC effekt fra 50 til 125kW
 • Tagareal nødvendigt 650m2
 • Flere invertere pr. installation
 • Rensningsanlæg
 • Miljøstationer, renovation
 • Grossister og trælaster
 • Landbrug (større)
 • Dambrug
 • Industrielle vaskerier

Størrelse XLarge

 • AC effekt fra 125 til 1.000kW
 • Tagareal optil 5000m2
 • Flere invertere pr. installation
 • Biotech med forskning
 • Farmaproduktion
 • Grossister (centrallagre)
 • Fødevare forarbejdning
 • Havneanlæg
 • Sportshaller/baner