Typiske fejl på varmepumper

Fejl på varmepumper vil typisk opdages ved at din varmepumpe ikke afgiver den fornødne varme, du synes med andre ord at det er ved at blive koldt indenfor. Det du kan gøre, er at se på selve varmepumpens indedel, den vil typisk være udstyret med et display, hvor den beskriver fejlen med enten en tekst eller en fejlkode. Den tekst og fejlkode vil vi meget gerne have et billede af, når du henvender dig på vores kontaktformular her

Luft-til-vand-varmepumper er komplekse systemer, og der er flere komponenter, der potentielt kan gå i stykker. Nogle af de almindelige problemer og fejl der kan opstå, er bl.a. kølemiddellækage da både luft-til-vand-varmepumper og luft-til-luft-varmepumper bruger et kølemiddel til at absorbere og afgive varme. Lækager i kølesystemet kan opstå, hvilket kan føre til nedsat effektivitet og ydeevne. Lækage på kølesystemet sker normalt ikke bare af sig selv, men er typisk opstået umiddelbart efter montering eller hvis kølekredsen har været adskilt eller er blevet fysisk beskadiget.

Fejl på varmepumpe kompressor kan også være en fejlårsag. Kompressoren er en vigtig del af varmepumpen, da den presser kølemidlet og øger dets temperatur. Kompressorfejl kan føre til manglende opvarmning (eller køling).

Fejl på ventilator, fan eller blæsermotor i varmepumpe kan ligeledes være en fejlkilde. Ventilatorer, fan og blæsermotorer er ansvarlige for at cirkulere luften gennem varmepumpens udedel. Fejl på disse komponenter kan påvirke luftstrømmen og dermed systemets ydeevne. Men det er en lille ting du selv kan tjekke, du kan nemlig gå udenfor og se om udedelen er fyldt med blade på bagsiden eller der er suget en pose eller lignende op bagved. Endvidere kan du tjekke om selve ventilatoren er beskadiget, om den fx mangler en vinge m.m. Så bør du kontakte EnergiElektrikeren for reparation.

Elektriske problemer kan også forårsage at din varmepumpe ikke fungerer korrekt. Elektriske komponenter som ledninger, kontakter, sensorer og relæer i varmepumper kan fejle. Dette kan føre til manglende strømforsyning til vigtige dele af varmepumpen. Det du selv kan gøre, er at tjekke at din varmepumpe har strømforsyning fra din eltavle. At alle sikringer og fejlstrømsafbrydere er intakte og alle sikringer er tændt. Endvidere kan du tjekke din elmåler, der skal i displayet på elmåleren fremgå ”L1, L2, L3”. Hvis en af dem mangler, så mangler du sandsynligvis en såkaldt fase ude fra vejen af. Herfra skal du kontakte EnergiElektrikeren.

Alle luft-til-vand-varmepumper er udstyret med en varmeveksler, som overfører varmen mellem kølemidlet og det vand, der opvarmes. Kalkaflejringer eller korrosion kan påvirke varmevekslerens effektivitet. Det du selv kan gøre, er at tømme dit magnetfilter og rensefiltre. Hvis problemet fortsætter, så skal du kontakte EnergiElektrikeren, så kan det være andre fejl på varmeveksleren i din varmepumpe.

For at minimere risikoen for disse problemer er det vigtigt at have regelmæssig vedligeholdelse udført af EnergiElektrikerens professionelle varmepumpeteknikere. Dette kan hjælpe med at identificere og løse potentielle problemer, før de udvikler sig til større fejl. Hvis din varmepumpe viser tegn på fejl eller manglende effektivitet, er det altid en god idé at kontakte EnergiElektrikeren for at få diagnosticeret og repareret din varmepumpe.

Få varme med en defekt varmepumpe

Hvor kritisk det er, at en varmepumpe ikke virker, afhænger primært af årstiden. Om vinteren, når temperaturen er lav, kan det være meget kritisk. Men måske har du en sekundær varmekilde end din primære varmepumpe. Nogle har en brændeovn eller pilleovn eller måske en anden mindre varmepumpe, så du kan opretholde en behagelig indendørstemperatur.

Men der er faktisk en chance for at du kan få varme ud af din defekte varmepumpe. Du kan nemlig, alt efter fejlen på din varmepumpe, godt få varme ud af den alligevel. Alle luft-til-vand-varmepumper er udstyret med en såkaldt backup-funktion. Det som backup-funktionen gør, er at tænde for tilskudsvarmen i din varmepumpe og det vil virke som en midlertidig løsning. Det virker så længe at det kun er udedelen som der er fejl på, fx blæserfejl, kompressorfejl, afrimningsfejl etc. Backup-funktionen bruger det indbygget varmelegeme til opvarmning. Omsætningsforholdet for energien er dog 1:1, hvor den normalt er ca. 1:4 når din varmepumpe kører i normaldrift.

Generelt set er det en god idé at reagere hurtigt på eventuelle fejl eller problemer med din varmepumpe for at undgå, at situationen forværres. Regelmæssig vedligeholdelse og eftersyn kan også hjælpe med at forhindre større problemer og sikre, at varmepumpen fungerer effektivt, når du har brug for den mest. Hvis din varmepumpe ikke fungerer korrekt, anbefales det at kontakte EnergiElektrikeren for at diagnosticere og løse problemet.

Varmekurve i varmepumpen

Hvis du oplever lav indetemperatur og din varmepumpe ikke melder nogen fejl, så kan årsagen ligge i indstillingerne. Vores erfaring er, at opstart og idriftsætning af varmepumper ikke altid gøres lige omhyggeligt, hvilket kan give problemer med indendørstemperaturen, når det bliver rigtig koldt. Indstillingen af varmekurven i en varmepumpe er en vigtig parameter, der styrer, hvordan varmepumpen reagerer på de aktuelle udendørstemperaturer for at opretholde den ønskede indendørstemperatur. Når du justerer varmekurven, påvirker det, hvordan varmepumpen tilpasser sig varmebehovet under forskellige vejrforhold. Her er nogle af de fordele, du kan opnå ved at finjustere varmekurven:

 • Optimeret energieffektivitet: Ved at indstille varmekurven korrekt kan du optimere varmepumpens drift for at opnå maksimal energieffektivitet. Dette indebærer at tilpasse varmepumpens output i overensstemmelse med udendørstemperaturen og undgå overflødigt energiforbrug.
 • Bedre komfort: Ved at finjustere varmekurven kan du opnå en mere præcis og stabil indendørstemperatur. Dette bidrager til øget komfort i boligen, da varmepumpen reagerer mere nøjagtigt på ændringer i det ydre miljø.
 • Reduceret slid på varmepumpen: En optimalt indstillet varmekurve kan bidrage til at reducere slid på varmepumpens komponenter ved at undgå unødvendig cyklus og overbelastning. Dette kan forlænge varmepumpens levetid og reducere behovet for reparationer.
 • Tilpasning til skiftende vejrforhold: Ved at justere varmekurven kan du tilpasse varmepumpens ydelse til skiftende vejrforhold. Dette er især vigtigt, da udendørstemperaturen ændrer sig, og varmepumpen skal være i stand til at håndtere forskellige belastninger for at opretholde komforten indendørs.

Det er vigtigt at nævne, at justering af varmekurven normalt kræver professionel ekspertise for at sikre, at det er korrekt konfigureret i overensstemmelse med specifikationerne for din varmepumpe og de lokale klimatiske forhold. EnergiElektrikerens varmepumpeinstallatører kan hjælpe med at optimere indstillingerne og sikre, at varmepumpen fungerer effektivt og energieffektivt.

varmepumpeservice

Fejlfinding og reparation

EnergiElektrikerens professionelle varmepumpeteknikere fejlfinder og reparerer alle typer af varmepumper, uanset om det er os der har monteret dem eller om du har fået det monteret af et andet firma. Det kan også være at du har overtaget en installation i forbindelse med huskøb, så udfører vi naturligvis også fejlfinding og reparation af din varmepumpe. Vi er desuden også behjælpelige med garantisager i forhold til, hvis din varmepumpe stadig er opfattet af garanti hos producenten. Vær dog opmærksom på at for at have opretholdt garantien for din varmepumpe, så kræver det at du har fået udført årligt service af varmepumpen, hvilken producenten kræver dokumenteret.

Vores ekspertise og erfaring med at diagnosticere og reparere problemer med varmepumper er stor og omfattende. Når en varmepumpe ikke fungerer korrekt, kan vores varmpumpetekniker udføre flere handlinger for at identificere og løse problemet. Efter diagnosticeringen vil vores tekniker diskutere resultaterne med dig og fremlægge eventuelle anbefalinger til reparation eller udskiftning af komponenter. Det er vigtigt at kontakte en professionel tekniker, hvis du står over for problemer med din varmepumpe, da de har den nødvendige ekspertise for at udføre nøjagtig diagnose og effektive reparationer.

Hvem producerer varmepumper

Der er mange varmepumpeproducenter globalt, og antallet kan ændre sig over tid med indførelsen af nye virksomheder og teknologiske innovationer. Nogle af de førende varmepumpeproducenter på verdensplan inkluderer et bredt udvalg af virksomheder fra forskellige lande. Blandt de kendte producenter kan nævnes:

 • Daikin (Japan): En af verdens største producenter af varmepumper og klimaanlæg
 • Mitsubishi Electric (Japan): Producent af varmepumper, klimaanlæg og andre elektriske apparater
 • Carrier (USA): Et af verdens førende firmaer inden for opvarmning, køling og luftkvalitet
 • Lennox International (USA): Producent af varmepumper, varmelegemer og klimaanlæg
 • Bosch (Tyskland): En global leverandør af teknologiske løsninger, herunder varmepumper
 • Panasonic (Japan): Producent af et bredt udvalg af elektronik, herunder varmepumper
 • LG Electronics (Sydkorea): Global elektronikvirksomhed, producerer varmepumper og klimaanlæg
 • NIBE (Sverige): Specialiseret i varmepumper og varmesystemer (ejer Vølund og Metro Therm)
 • Viessmann (Tyskland): En global leverandør af opvarmning, køling og vedvarende energiløsninger
 • Hitachi (Japan): En teknologivirksomhed, der producerer varmepumper og andet elektronisk udstyr

Dette er blot nogle få eksempler, og der er mange flere virksomheder, der bidrager til det globale marked for varmepumper. Når du overvejer at installere en varmepumpe, er det vigtigt at vælge en pålidelig producent og konsultere lokale eksperter for at finde den mest egnede løsning til dine behov og klimatiske forhold.