Huskeliste solcelleanlæg / FAQ

GSRN nummer

Når du får monteret et solcelleanlæg, så bliver det tilmeldt til dit netselskab (forsyningsselskab) og i samme omgang bliver der sendt informationer videre til energistyrelsen. Når anlægget er anvist (godkendt) fra netselskabet, så modtager du et GSRN nummer. Alt efter netselskab, så modtager du dit GSRN nummeret via brev, mail ellers kan det også fremgå på din elregning, når gebyret for tilmeldingen bliver afregnet. GSRN nummeret er et 18-cifret langt nummer og i mange tilfælde også kaldt dit “anlægsnummer”.

Sælg din overskudsproduktion (som privat)

Hvis du gerne vil sælge din overskudsproduktion som privatanlægsejer, så skal du kontakte en såkaldt produktionselleverandør, og lave en aftale med dem om at købe din overskudsproduktion fra solcelleanlægget. Der findes ca. en håndfuld af disse firmaer i Danmark og du kan finde en liste med dem hos energistyrelsen her. Når du kontakter et af disse firmaer, så skal du have dit GSRN nummer klar.

Skat af solceller

Hvis du ejer et solcelleanlæg (eller andre vedvarende energianlæg) og du sælger strøm til en værdi af mere end 7.000kr på et år, så skal du betale skat af indtægten. Eksempel; hvis du på et år har solgt strøm fra dit solcelleanlæg til en værdi af 10.000kr, så skal du betale 60% i skat af den del der overstiger 7.000kr => 10.000 – 7.000 => 3.000/100*60 => 1800kr du skal betale i skat. Du kan læse mere om det hos skat her

Sælg din overskudsproduktion (som erhverv)

Hvis du gerne vil sælge din overskudsproduktion som erhvervsanlægsejer, så skal du kontakte en såkaldt balanceansvarlig, og lave en aftale med dem om at købe din overskudsproduktion fra solcelleanlægget. Der findes ca. en håndfuld af disse firmaer i Danmark og du kan finde en liste med dem hos energistyrelsen her. Når du kontakter et af disse firmaer, så skal du have dit GSRN nummer klar.

BBR registrering

Du bør indberette dine ændringer og tilføjelser på din bygning på BBR. Du logger ind med NemID eller MitID og trykker på “se og ændre oplysninger”. Vælg den bygning det drejer sig om (der kan være bolig, udhus, carport etc). Så scroller du ned til afsnittet “Teknisk anlæg”. Du tilføjer solcelleanlægget og angiver størrelsen i kW og kvadratmeter. Hvis du har problemer, så skal du kontakte BBR eller teknisk afdeling i din kommune.

Dit batteri oplader med strøm fra elnettet

Et batteri til et solcelleanlæg oplader og aflader mange gange, og i visse perioder kommer den aldrig helt op på 100%. I øvrigt består et batteri af celler, og hvis cellerne internt afviger for meget fra hinanden, så skal de kalibreres, det gøres ved at oplade batteriet til 100%. Kalibrering af batteri prioriteres højst, hvorfor batteriet vil oplade uanset solcelleproduktion eller ej, derfor kan du opleve at batteriet oplade med strøm fra elnettet. Antallet af kalibreringsopladning afhænger lidt af årstiden og dit forbrug, men typisk vil batteriet kalibrere oftere om vinteren end om sommeren.

App visning er ikke korrekt

Øjebliksvisningen på målinger i din app, også kaldet “real-time-data”, skal kun ses som en feature som viser hvordan strømmen fordeler sig i din installation. Men da data’en skal fra din inverter, ud igennem cyberspace til en server som behandler dine informationer og tilbage gennem cyberspace og vises på din app, så visningen i din app opdateres med omkring 10 minutters interval. Derfor kan du ikke regnet 100% med dine øjebliksværdier. Til gengæld kan du regne 100% med de historiske værdier som er i din app.

Service på solcelleanlæg

Det som du selv kan gøre er, at holde øje med panelerne på taget og sørge for, at der ikke samler sig støv, fugleklatter, pollen, blade eller andet der kan skabe skygger på panelerne. Vask dem af med rent vand – ingen kemikalier. Alternativt kan vi anbefale at kigge nærmere på vores servicepakker her

Hvor meget producerer et solcelleanlægget?

Sædvanligvis kan fx et 8kWp anlæg producere ca. 8.000 kWh pr år og et 6kWp kan producere ca. 6.000kWh pr år – og så videre. Det er en tommelfingerregel, som dog afhænger af skyggepåvirkning, taghældning og vinkel i forhold til syd.

Ren syd montage producerer mest energi på en given dag, men øst/vest passer rigtig godt til mange familievillaer med normalt forbrugsmønster med morgen og eftermiddags-/aftencyklus.

Det gælder om at forbruge så meget solcelleenergi som muligt, mens anlægget producerer el – ergo i dagtimerne.

Hvad er tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg?

A: Vi anser det for tæt på umuligt at forudse tilbagebetalingstiden på solceller med de nuværende elpriser, der konstant varierer. Der afregnes minut for minut på gruppe 3, som er den eneste gruppe man kan være med i, i skrivende stund. Men for et privat solcelleanlæg ligger det som udgangspunkt på 6-10 år før anlægget har betalt sig selv hjem. Herefter er der bogstaveligtalt gratis strøm i mange år frem. Det gælder også om at anvende anlægget så hensigtsmæssigt som muligt, og bruge strømmen mens den bliver produceret i dagtimerne.

Bliver boliger mere værd af at have solceller?

Huset får normalt en forbedret energimærkning, hvilket sædvanligvis gør det nemmere at sælge og kan også betyde en forøget værdi. Det afhænger naturligvis af den generelle konjunktur og elpriser.

Elmåler og tilmelding

Du skal have en summationsmåler for at få mest muligt ud af dit solcelleanlæg. Den kan – i modsætning til en fasemåler – måle både den strøm du køber og den strøm du sælger, det kan du læse meget mere og se eksempler her. Det afhænger af dit netselskab, om du har en summationsmåler eller om du har en fasemåler. Tilmelding af et solcelleanlæg hos dit netselskab andrager i omegnen af kr. 2.000 inkl. moms, i den pris er også inkluderet udskiftning af måler, hvis det er nødvendigt. Denne udgift afregnes direkte mellem dig og dit netselskab og er altså ikke inkluderet i vores tilbud.

Levetiden på solcelleanlægget

Inverterens anslået levetid er 10-12 år. Batteriets levetid er 15-20 år og panelernes levetid anslås til minimum 35 år. Se gerne produktgarantien som fremgår på dit tilbud.

Forsikring

Det er altid en god ide at kontakte sit forsikringsselskab og fortælle dem, hvis man har gjort sig større investeringer, herunder at du har fået solceller. Det er sjældent, at man skal bruge sin forsikring i forbindelse med solceller, men der kan godt ryge et panel, hvis naboen har købt den helt store nytårsraket…

Solcelleproduktion om vinteren

Solcelleanlægget vil producere strøm, når solens stråler når frem til panelerne. Men eftersom at vi i Danmark er placeret ret højt på den nordlige halvkugle af Jorden, så har vi enormt lange lyse timer om sommeren og enormt mange mørke timer om vinteren – og det kan vi ikke ændre på. Derfor producerer solcelleanlæg generelt ikke meget strøm om vinteren. Dog skal det siges, at hvis solen kommer frem i koldt vejr, så giver solcelleanlægget ganske fint strøm.

Hvis panelerne er dækket af sne producerer de ikke noget og mange invertere vil melde en “fejl”, men fejlen er blot, at der ligger sne. Vi anbefaler at lade sneen ligge til den smelter, da der er alt for stor risiko for at man enten selv kommer til skade eller panelerne tager skade, hvis man begynder at fjerne sneen.