Fronius IG plus med fejl

Hvis du har en solcelleinverter af typen Fronius IG plus med fejl på, så er vi specialist i at fejlfinde på dem og reparere dem. De fleste vil nok opleve Fronius IG plus fejlkode State 516 og State 439 samtidig med at inverteren lyser rødt. Fejlkode State 516 betyder egentligt bare, at der har været den samme gentagende fejl mere end 50 gange inden for 24 timer. Fejlkode State 439 betyder, når inverteren er monteret i Danmark, at der er fejl på et “powerstack” i inverteren og derfor kan denne enhed ikke køre normalt. Andre jævnlige fejl kan være State 305, State 457, State 468 eller State 453 som alle er fejlkoder som kræver udskiftning af komponenter i inverteren.

Hvis du har garanti på din Fronius inverter, så kan vi også hjælpe dig, da vi er Fronius System Partner (tidligere Fronius Service Partner). Vi tjekker om din inverter er omfattet af garanti, hvis den er det, så betaler Fronius for reservedelene og reparationen, men ikke kørsel. Kørsel kommer du selv til at betale for.

Erfaring med solcellereparationer

Vi har arbejdet med solcelleanlæg siden 2009 og har kendskab til mange vekselrettere og solcellepaneler fra den “gamle ordning” såsom bl.a. Fronius IG plus inverter serien. Endvidere reparerer vi også mange invertere for vores kollegaer i branchen.

De fleste invertere som vi reparerer forlænger vi levetiden med 50%, det er en god og bæredygtig løsning og så er det også billigere end at skulle købe en helt ny inverter.

Du kan frit vælge imellem at indlevere din inverter hos os på vores værksted eller vi kan komme til dig og se på solcelleanlægget.

Hvad koster det at reparerer en Fronius IG plus? En reparation afhænger af fejlårsagen, men prisen for reparation er typisk mellem kr. 3.000 til 5.000 inkl. moms, prisen gælder Sjælland, Fyn, Jylland og brofaste øer.

Reparation af Fronius IG plus inverter – kontakt EnergiElektrikeren!
Læs mere om fejl på solcelleanlæg her

Fronius IG plus servicepartner

Udover at være Fronius servicepartner+ så er vi hos EnergiElektrikeren også kåret til årets el-installatør 2018 – så lad os stå for reparation af din Fronius IG plus inverter. Når du henvender dig til os vedr. Fronius IG plus med fejl, så er det vigtigt, at vi (udover dine almindelige kontaktinformationer) får oplyst fejlkoderne og serienummeret. For at udlæse fejlkoderne se videoen herunder. Serienummeret finder du altid i bunden på en Fronius IG plus inverter og består af 8 cifre.

Garantier og modeller

Fronius IG plus inverterne kunne i sin tid købes med udvidet garantier på helt op til 20 års garanti, denne garanti kan vi hos EnergiElektrikeren slå op på Fronius’s hjemmeside. Til det formål skal vi bruge serienummeret på den pågældende inverter. På en Fronius IG plus inverter der kan du finde serienummeret i bunden af inverteren, serienummeret består af 8 cifre. Men uanset om din Fronius IG plus med fejl er omfattet af garanti eller ej, så kan vi reparere den!

Fronius IG plus serien findes i mange udgaver såsom: Fronius IG plus 25V-1, Fronius IG plus 30V-1, Fronius IG plus 35V-1, Fronius IG plus 55V-3, Fronius IG plus 60V-2, Fronius IG plus 70V-2, Fronius IG plus 80V-3, Fronius IG plus 100V-3, Fronius IG plus 120V-3 og Fronius IG plus 150V-3. Der findes flere, men er i udgangspunktet ikke godkendt i Danmark.

Desuden findes der også en serie fra Fronius der hedder Fronius IG TL, som er en transformerløs model.

Fronius IG plus fejlkoder

1×2 AC-spænding for høj (x er en af følgende 0,1,2,3)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

1×3 AC-spænding for lav (x er en af følgende 0,1,2,3)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

1×5 AC-frekvens for høj (x er en af følgende 0,1,2,3)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

1×6 AC-frekvens for lav (x er en af følgende 0,1,2,3)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

1×7 AC-net findes ikke (x er en af følgende 0,1,2,3)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne i din el-tavle Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

108 Islanding registreret
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

109 Almindelig netfejl
Denne fejl vises altid først ved netfejl. Efter kontrol af alle effektenheder specificeres netfejlen mere præcist: 1×1 / 1×4 eller visningen bliver på ‘109’ (f.eks. hvis 2 faser melder ‘104’ og én fase ‘101’)
Reaktion: Så snart netbetingelserne er inden for det tilladte område igen efter kontrol, genoptager vekselretteren net-forsyningsdriften.
Afhjælpning: Kontrollér nettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

301 Overstrøm (AC)
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen på grund af overstrøm Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

302 Overstrøm (DC)
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen på grund af overstrøm Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

303 Overtemperatur fremløbskonverter
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af tilførselsfunktionen på grund af overtemperatur Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

304
Overtemperatur kølelegeme
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen på grund af overtemperatur Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

305 Ingen effektoverførsel i nettet ved lukket netrelæ
Opførsel: Permanent afbrydelse af nettilførselsfunktionen
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

306 POWER LOW
Mellemkredsløbspænding for lav til tilførselsfunktionen; fejlindikeringen på vekselretteren vises som klartekst.
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen – typisk aften ved solnedgang.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

307 ‘DC LOW‘
DC-indgangsspænding for lav til tilførselsfunktionen; fejlindikeringen på vekselretteren vises som klartekst.
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen – typisk aften ved solnedgang.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

308 Mellemkredsløbspænding for høj.
Opførsel: Kortvarig afbrydelse af nettilførselsfunktionen Vekselretteren begynder igen med opstartsfasen.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

401 Kommunikation med effektenhed ikke muligt
Opførsel: Hvis det er muligt, genoptager vekselretteren nettilførselsfunktionen efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg
Afhjælpning: Kontroller lysnettilslutningerne eller sikringerne Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

402 Kommunikation med EEPROM ikke muligt
Opførsel: Hvis det er muligt, genoptager vekselretteren nettilførselsfunktionen efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

403 Fejl i EEPROM
Opførsel: Hvis det er muligt, genoptager vekselretteren nettilførselsfunktionen efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

406 en af eller begge temperatursensorer er defekt(e)
Opførsel: Vekselretteren afbryder af sikkerhedsgrunde forbindelsen til lysnettet.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

407 Temperatursensoren på kølelegemet er defekt
Opførsel: Vekselretteren afbryder af sikkerhedsgrunde forbindelsen til lysnettet.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

408 Jævnstrømtilførsel
Opførsel: Vekselretteren afbryder af sikkerhedsgrunde forbindelsen til lysnettet.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

412 Der er valgt fast spændingsfunktion i stedet for MPP-spændingsfunktion, og den faste spænding er indstillet til en for lav værdi.
Opførsel: Den faste spænding er lavere end den aktuelle MPP-spænding.
Afhjælpning: Kontroller modulspændingen. Hvis indgangsspændingen er for høj, skal solcellemodulernes forbindelser ændres Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

413 Reguleringsproblemer
Opførsel: På grund af voldsomt ændrede lysnetbetingelser afbryder vekselretteren kortvarigt forbindelsen til lysnettet.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

414 Fejl i EEPROM
Opførsel: Hukommelseskomponent slettet
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

416 Kommunikation med IG-Brain ikke muligt.
Opførsel: LED-driftsstatusindikatoren lyser orange, og derefter forsøger vekselretteren en genstart.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

417 To effektenheder har det samme printnummer
Opførsel: Vekselretteren tilfører ingen strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

419 Der er blevet fundet to eller flere effektenheder med identisk softwareserienummer.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ingen strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

421 Printnummeret er indstillet forkert
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

425 Kommunikation med effektenhed ikke muligt
Opførsel: LED-driftsstatusindikatoren lyser orange, og derefter forsøger vekselretteren en genstart.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

431 alle effektenheder er i boot-tilstand.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Opdater firmware ved hjælp af bootloaderen eller Fronius Solar.update/IG Plus skiftevis SLAVE / DC LOW eller skiftevis SLAVE / POWER LOW

439 MPP Master-effektenheden er slået fra på grund af en fejl i en Slave-effektenhed (i Balance-tilstand).
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker skiftevis SLAVE / DC LOW eller skiftevis SLAVE / POWER LOW

442 ingen fasemaster for en fase
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

443 Energioverførsel ikke muligt
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

445 ugyldig effektenhedkonfiguration
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

450 Overvågningen af effektenhedshovedprocessoren ‘Guard’ er aktiv
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

451 EEPROM Guard Control er defekt
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

452 Kommunikationen mellem ‘Guard’ og den digitale signalprocessor (DSP) er afbrudt
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

453 Fejl i netspændingsregistrering
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

454 Fejl i netspændingsregistrering
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

455 Referencespændingskilden for AC-målingen arbejder uden for tolerancegrænserne
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

456 Fejl ved anti-Islanding-test
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

457 Netrelæet sidder fast
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

460 Referencespændingskilden for den digitale signalprocessor (DSP) arbejder uden for tolerancegrænserne
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

461 Fejl i DSP-datalager
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

464 Displayfejl Displayets og IG Brains software- og/eller hardwareversioner er ikke kompatible.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Opdater firmware ved hjælp af bootloaderen eller Fronius Solar.update/IG Plus

465 Displayfejl Den aktuelle displayversion kender ikke den UI-kommando, som IG Brain har sendt.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

466 Displayfejl Displayet blev ikke fundet.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Kontroller, om displayet er beskadiget. Tilslut displayet, kontroller fladkablet for skader, og kontroller IG Brain for skader Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

467 Displayet har ikke modtaget en startkommando fra IG Brain i mere end 6 sek.
Opførsel: Hvis det er muligt, genoptager vekselretteren nettilførselsfunktionen efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

469 Udgangsdrosselspole ompolariseriet
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Tilslut udgangsdrosselspolen korrekt Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

470 Fremløbskonverterrelæ åbner ikke ved for høj DC-spænding
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Kontroller systemets konfiguration Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

471 En defekt sikring for solcellemoduljordingen er endnu ikke blevet udskiftet.
Statusmeddelelsen vises, når sikringen for solcellemoduljordingen ikke er blevet skiftet inden for et bestemt tidsrum, efter at statusmeddelelse 551 er blevet vist.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Sæt en ny sikring for solcellemoduljordingen i, så solcellemodulerne igen er forbundet til jord ved minus- eller pluspolen. Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

472 Jordfejl fundet.
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Sæt en ny sikring for solcellemoduljordingen i, så solcellemodulerne igen er forbundet til jord ved minus- eller pluspolen. Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

474 Kortslutning mellem DC-forbindelsen og jord (ekstern isoleringsfejl) Højohmsk modstand for solcellemoduljordingen defekt
Opførsel: Vekselretteren tilfører ikke strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Sæt en højohmsk modstand for solcellemoduljordingen i. Afhjælp den eksterne isoleringsfejl Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

475 DC-isoleringsfejl Isoleringsværdien for DC-klemmerne mod beskyttelsesjord PE er ≤ 500 kOhm
Opførsel: Vekselretteren tilfører ingen strøm til nettet. LED-driftsstatusindikatoren lyser rødt som en angivelse af en alvorlig fejl.
Afhjælpning: Afhjælp isoleringsfejlen Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

502 DC-isoleringsfejl
Beskrivelse: Ved vekselretterens automatiske isoleringsmåling blev der fundet en isoleringsfejl mod jord.
Afhjælpning: Kontroller det fotovoltaiske systems isolering Statusmeddelelsen vises igen: Kontakt din systemmontør.

504 Kommunikation i Solar Net er ikke muligt
Beskrivelse: Vekselretteradressen er tildelt to gange.
Afhjælpning: Vælg en anden vekselretteradresse (afsnit: ‘Setup-menuen’)
Beskrivelse: De krævede Solar Net-komponenter er placeret i vekselretteren: Kommunikation er imidlertid ikke muligt.
Afhjælpning: Statusmeddelelsen forsvinder, når vekselretterens adresse er blevet ændret

505 Fejl i EEPROM
Beskrivelse: Data fra Setup-menuen går tabt.
Afhjælpning: automatisk afhjælpning

506 Fejl i EEPROM
Beskrivelse: Data fra menuen ‘Total’ går tabt.
Afhjælpning: automatisk afhjælpning

507 Fejl i EEPROM
Beskrivelse: Data fra menuen „Day“ / „Year“ går tabt.
Afhjælpning: automatisk afhjælpning

508 Vekselretterens adresse er forkert
Beskrivelse: Adressen for datakommunikation er ikke gemt længere.
Afhjælpning: Indstil adressen igen

509 24 timer ingen tilførsel
Beskrivelse f.eks.: Solcellemodulerne er dækket af sne
Afhjælpning f.eks.: Fjern sneen fra solcellemodulerne

510 Fejl i EEPROM
Beskrivelse: SMS-indstillingerne blev nulstillet til standardindstillingerne.
Afhjælpning: Konfigurer eventuelt SMS igen

511 Fejl i EEPROM
Beskrivelse: Sensor Card-indstillingerne blev nulstillet til standardindstillingerne.
Afhjælpning: Konfigurer eventuelt målekanalerne igen

512 For mange effektenheder i systemet
Beskrivelse: Der blev fundet for mange effektenheder i systemet.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

513 Effektenhed i boot-tilstand
Beskrivelse: En eller flere effektenheder kan ikke aktiveres, fordi de er i boottilstand.
Afhjælpning: Opdater effektenhedsfirmwaren

514 Ingen kommunikation med en af effektenhederne
Beskrivelse: Advarselsmeddelelse for en af effektenhederne, den anden effektenhed fungerer normalt
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

515 Forkerte stiktilslutninger
Beskrivelse: Temperaturføleren på kølelegemet er defekt eller er ikke monteret.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

516 Der foreligger statusmeddelelser for en effektenhed.
Beskrivelse: Alle effektenheder kan ikke aktiveres – mere end 50 af samme fejlkode inden for 24 timer
Afhjælpning: Foretag en analyse. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ‘Setup-menuen’. Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Fronius-uddannet servicetekniker

517 Der har fundet masterskift sted.
Beskrivelse: Transformator ikke tilsluttet/monteret Jumperkortslutning Registrering af mellemkredsløbspænding beskadiget
Afhjælpning: Kontroller de fejlmuligheder, der er anført under beskrivelsen. Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

550 In line-sikring defekt.
Beskrivelse: En eller flere in line-sikringer er defekt(e).
Afhjælpning: Kontroller in line-sikringerne, og udskift de defekte

550 Forkert indstillet jumper
Beskrivelse: Jumperen på Print C-Box blev ikke sat tilbage til positionen ‘SMon’ efter kontrollen af solcellemodulstrengene
Afhjælpning: Sæt jumperen på Print C-Box til positionen ‘SMon’

551 Sikringen for solcellemoduljordingen er defekt
Beskrivelse: Sikringen for solcellemoduljordingen er defekt; udskift sikringen for at beskytte solcellemodulet.
Afhjælpning: Sæt en ny sikring for solcellemoduljordingen i, så solcellemodulerne igen er forbundet til jord ved minus- eller pluspolen. Fejlen afhjælpes automatisk Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør.

553 Fasemaster deaktiveret på grund af ofte forekommende fejl
Beskrivelse: På et senere tidspunkt forsøges en reintegration af effektenheden i netværket.
Afhjælpning: Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder: Underret en Froniusuddannet servicetekniker

558 Funktion deaktiveret (f.eks. styring af vekselretteren via udvidelsen Fronius Power Control Box)
Beskrivelse: Det var nødvendigt at deaktivere en funktion (f.eks. efter udskiftning af komponenter). Statusmeddelelsen vises ikke længere efter den næste DC-afbrydelse.
Afhjælpning: Bekræft fejlen, og opdater eventuelt firmwaren ved hjælp af bootloaderen eller Fronius Solar.update/IG Plus (Vekselretteren fungerer også problemfrit uden opdatering af firmwaren).

559 „Low Voltage Ride Through“ Event
Beskrivelse: En netspændingsparameter uden for grænserne har medført et netspændingsfald; vekselretteren forsøger at komme over netspændingsfaldet.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk, når netparameteren normaliseres Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

560 Effektreduktion på grund af overfrekvens
Beskrivelse: Vekselretteren reducerer på grund af en for høj netfrekvens tilførselseffekten for at stabilisere nettet.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk, når netfrekvensen normaliseres Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

561 Effektreduktion på grund af for høj temperatur på effektenheden
Beskrivelse: Vekselretteren reducerer tilførselseffekten på grund af en for høj omgivelsestemperatur.
Afhjælpning: Fejlen afhjælpes automatisk efter afkøling

 

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål, skriv til os, og vi vender straks tilbage.