Solcelletilskud – find svaret her

Solcelle tilskud, er der noget, der hedder det? Ja, det kan man godt få. Håndværkerfradraget fortsætter i 2018, og størrelsen på fradraget er på 18.000 kroner, hvoraf de 12.000 kroner er øremærket til arbejdsløn for bestemte energiforbedringer, herunder installation af solcelleanlæg (beløbet er pr. person i husstanden over 18 år).

Tilskud eller rabat

Tilskud er naturligvis altid en rar ting. Men som kommende solcelleejer må man forvente, at der ikke er tilskud fra staten ud over håndværkerfradraget.

Der er til gengæld flere forskellige aktører på markedet, der lokker med en form for “tilskudsordning”, som i udgangspunktet er en kontantrabat ved selve købet. Derfor er det vigtigt at sammenligne de tilbud med solceller tilskud, du indhenter, meget nøje. Prisen er naturligvis vigtig. Men det er rådgivning, produktet og sikkerheden også, ligesom det er vigtigt, at firmaet, du vælger at handle med, har en god soliditet og har eksisteret i mange år.

EnergiElektrikeren hjælper gerne med solceller tilskud

Når du bestiller et solcelleanlæg hos EnergiElektrikeren, så hjælper vi gerne med både råd og vejledning omkring ordninger, samt selve ansøgningen omkring emnet solceller tilskud.

Ansøgningerne skal ske i den rigtige rækkefølge, og det er ultimativt vigtigt at den første ansøgning til Energistyrelsen sker forud for montering af solcelleanlægget.  De øvrige ansøgninger til forsyningsselskab klarer vi naturligvis også da vi er autoriseret el-installatør!

Nettoafregning

Staten tilbyder den såkaldte nettoafregning, hvor man kan vælge at gøre brug af den “timebaserede” eller den “øjebliksbaserede” afregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre offentlige tilskud til etablering af solcelleanlæg. Det er endvidere ultimativt vigtig at starte ansøgningsproceduren, før installationen påbegyndes.

Gruppe 2

Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved, at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet til markedspris.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en balanceansvarlig, som man selv indgår aftale med (“en der sælger strømmen for dig via Nord Pool”). Denne balanceansvarlige har naturligvis en pris, prisen er som regel et abonnement. Nogle balanceansvarlige har højere abonnement end andre.

Nogle el-leverandører (forsyningsselskaber) kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i Gruppe 2 end Gruppe 4. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din el-leverandør for at høre nærmere om abonnementet (SEAS-NVE og Radius har ikke forhøjet abonnement for Gruppe 2 fremfor Gruppe 4).

Gruppe 4

Gruppe 4 er næsten det samme som Gruppe 2. Den lille forskel er at Gruppe 4 er øjebliksafregninget. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, den produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme via en balanceansvarlig (se forklaring på balanceansvarlig under Gruppe 2).

Gruppe 5

Gruppe 5 er som Gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, den produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i Gruppe 5 ingen afregning får for din eventuelle overskudsproduktion. Du skal med andre ord ikke have en balanceansvarlig til at sælge din overskudsproduktion, hvilket kræver et abonnement hos den balanceansvarlige (se forklaring på balanceansvarlig under Gruppe 2).

EnergiElektrikeren anbefaler

EnergiElektrikeren anbefaler Gruppe 5, hvis du vælger at investere i et solcelleanlæg med batteri, da overskudsproduktionen vil være minimal og derfor vil abonnementet for en balanceansvarlig overstige din indtjening som du vil kunne opnå ved salg af overskudsproduktion.